Наукова лабораторія «Використання інформаційних технологій в освіті»,
при кафедрі інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
Адреса: вул. Роменська, 87, Суми, Україна, 40002.
E-mail: lab_vito@fizmatsspu.sumy.ua