Кваліфікаційні роботи студентів:

Велитченко В.С. (2021). ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХМАРНИХ СХОВИЩ ДАНИХ В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Дорошенко А.В. (2021). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ

Дузь В.І. (2021). ОСОБЛИВОСТI ПIДГОТОВКИ УЧНIВ ДО ВИКОНАННЯ ОЛIМПIАДНИХ ЗАВДАНЬ З ВЕБ-ДИЗАЙНУ

Єлек Д.Ю. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ У ШКІЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Карпенко О.В. (2021). СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ЙОГО ВИВЧЕННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В УКРАЇНІ

Лантух І.М. (2021). ВИВЧЕННЯ РЕДАКТОРІВ РАСТРОВОЇ ГРАФІКИ НА ГУРТКОВИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНФОРМАТИКИ

Момот Р.А. (2021). НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННЮ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Носаченко Д.С. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ НА ОЛІМПІАДАХ З ПРОГРАМУВАННЯ

Притика О.В. (2021). ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИКЛІЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Сасіна Ю.О. (2021). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Ситнік Д.Ю. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РЕДАКТОРІВ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ В УМОВАХ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ

Троценко Д.Ю. (2021). ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ КАРАНТИННОГО НАВЧАННЯ

Уряднікова А.В. (2021). ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ З ІНФОРМАТИКИ: АНАЛІЗ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

Хоменко Є.В. (2021). СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Чеснов А.Д. (2021). ВИВЧЕННЯ ГЕОСЕРВІСІВ ТА GPS НАВІГАЦІЇ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ З ІНФОРМАТИКИ

Чурок С.А. (2021). ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР В НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ