Перелік вибіркових дисциплін
ДЛЯ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
КРІМ 122 Комп’ютерні науки і 014 Середня освіта (Інформатика)

 1. Відеозйомка і відеомонтаж
  Мета: розвиток уявлень про сучасні засоби відеозйомки та обробки відео; формування навичок створення авторських відеоматеріалів у Sony Vegas.
  Основний зміст. Розвиток відеографіки. Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки відеоматеріалів. Основні інструменти Sony Vegas. Створення і обробка авторських відеоматеріалів. Накладання ефектів. Створення титрів. Робота зі звуком. Робота з масками. Корекція кольору. Експорт готового фільму. Формати кодування.
 2. Комп’ютерна графіка
  Мета: формування знань про основи комп’ютерної графіки та засоби і методи цифрової обробки зображень.
  Основний зміст. Комп’ютерна графіка. Базові концепції. Методи та алгоритми обробки графічних зображень. Формати графічних файлів. Робота з растровою та векторною графікою в різних графічних редакторах. Створення та редагування зображень. Ретуш. Колаж. Розробка афіш.
  1 семестр — растрова графіка, PhotoShop. 2-й семестр — растрова графіка, CorelDraw
 3. Розробка Аndroid-застосунків в App Inventor
  Мета: формування навичок створення програм на базі ОС Аndroid.
  Основний зміст. Середовище App Inventor та його інструменти. Розробка авторських застосунків на базі ОС Аndroid, які скануються через QR-код і працюють в смартфонах. QR-коди: принципи побудови і зчитування, програмні засоби їх розпізнавання.
 4. Хмарні сервіси і сховища
  Мета: дати уявлення про хмарні технології, хмарні сховища даних, хмарні сервіси та шляхи їх використання у освітній і професійній діяльності.
  Основний зміст. Хмарні технології. Хмарні сховища даних. Хмарні сервіси. OneDrive та його застосування. Спільний і обмежений доступ. Спільна робота над документами. Порівняльний аналіз інструментів офісного пакету програм для віддаленого доступу і звичайного. Удосконалений переклад та інші можливості використання хмарних технологій у професійній діяльності.
 5. Нестандартні діаграми в MS Excel
  Мета: навчити візуалізувати різні типи даних за допомогою діаграм різних видів засобами табличного процесора MS Excel.
  Основний зміст. Табличний процесор MS Excel, його основні інструменти. Типи даних та їх подання в MS Excel: числа, відсотки, проміжки часу тощо. Діаграми та їх класифікація. Спарклайни. Візуалізація даних за допомогою діаграм в MS Excel. Додавання діаграм у текстові документи.
 6. Мистецтво PowerPoint
  Мета: навчити створювати якісні комп’ютерні презентації, починаючи від написання тексту і закінчуючи темами з включенням двомірної графіки, анімації та інших мультимедійних елементів.
  Основний зміст. Створення якісний та структурованих презентацій. Оптимізація тексту і вміння комбінувати між собою шрифти. Підбір образів, що спрощують сприйняття інформації. Додавання в презентацію зображення, відео та інший контент. Перетворення звичайних слайдів в динамічні креативні шедеври. Створення інтерактивних презентацій. Спільна робота над презентацією. Використання онлайн-аналогів PowerPoint.
 7. Hard&Soft сучасної інформаційної системи
  Мета:дати уявлення про фізичні характеристики інформаційної системи, сформувати уміння встановлювати ОС на ноутбук/ПК, підключати та налагоджувати роботу периферійних пристроїв (принтерів, сканерів, проекторів тощо).
  Основний зміст. Операційні системи. Класифікація. ОС Linux. ОС Windows. Особливості установки. Розбиття диска. Налаштування під користувача. Встановлення додаткового програмного забезпечення. Пошук і знищення вірусного програмного забезпечення. Переустановка ОС. Коректна установка і видалення програм. Периферійні пристрої та іхні характеристики. Підключення, встановлення драйверів, налагодження під конкретні умови. Віддалений доступ і доступ по Wi-Fi.
 1. Розробка сайтів на HTML, CSS, JavaScript: базовий курс
  Мета: дати уявлення про основи сайтобудування, основи мови текстової розмітки, навчити створювати сайти простої структури.
  Основний зміст. Початкові відомості з HTML, CSS, JS. Структура типового сайту. Система Wix для конструювання сайтів на основі шаблонів. Авторський дизайн сайту.
 2. 3D-моделювання
  Мета: навчитися моделювати тривимірні об’єкти за допомогою спеціалізованого ПЗ.
  Основний зміст. Введення в 3D-моделювання, загальні правила і принципи. Точкове моделювання і поняття топології. Підхід до моделювання різних поверхонь. Знайомство з принципами скульптінга. Процедурне моделювання. Робота з шейдерами і текстурами. Накладення текстур на тривимірні об’єкти. Моделювання складних тривимірних об’єктів.
 3. Дизайн у цифровому середовищі
  Мета: навчитися розробляти веб-елементи та макети веб-сайтів, сформувати навички макетування газет та буклетів за допомогою спеціалізованого ПЗ.
  Основний зміст. Знайомство з растровим редактором Adobe Photoshop. Основні елементи та інструменти програми. Етапи проектування та макетування. Основні правила створення веб-елементів. Розробка макету сайту. Оформлення та верстка газети / буклету.
 4. Основи SMM
  Мета: розвиток уявлень про професію SMM-фахівця, формування навичок просування бренду у соціальних мережах.
  Основний зміст. Просування бренду в соцмережах. Прийоми налаштування і моніторингу реклами. Підготовка і поширення контенту. Ініціювання кампаній/конкурсів/ акцій у соцмережах для залучення аудиторії. Аналіз статистики SMM-просування.
 5. Основи програмування Java
  Мета: навчитися програмувати мовою Java.
  Основний зміст. Введення в Java. Поняття змінної. Типи змінних в Java. Операції зі змінними (арифметичні, логічні, порівняння). Конструкція розгалуження: if, switch … case. Поняття циклу. Види циклів: for, while, do..while. Поняття масиву. Створення масивів. Одновимірні і двовимірні масиви. Поняття методу. Введення в ООП.
 6. Основи роботи з базами даних в MS Access
  Мета: дати уявлення про сучасні бази даних та навчити створювати і працювати з ними у середовищі MS Access.
  Основний зміст. Бази даних: сутність і сучасна класифікація. Реляційні бази даних. Автоматизація на основі БД обліку та розрахунків, планування тощо. Системи керування БД. MS Access та його інструментарій. Типи даних і зв’язків між ними у БД та їх реалізація в MS Access.
 7. Комп’ютерна анімація
  Мета: сформувати знання про векторну графіку, комп’ютерну анімацію, вміння створювати рухомі об’єкти з використанням технологій Flash.
  Основний зміст. Комп’ютерна графіка і анімація. Основи створення векторних зображень. Технологія Flash. Створення простого мультфільму у середовищі Adobe Flash.
 1. Motion-дизайн
  Мета: формування знань про візуальне оформлення комп’ютерної графіки, що додає статичному зображенню динаміки; формування умінь створювати динамічні змістовні і при цьому короткі повідомлення.
  Основний зміст. Поняття анімаційної графіки. Базові навички роботи з основними інструментами After Effects. Створення відеороликів з 2D Моушн-графікою. Основи шейпової анимації. Знайомство з основними виразами. Ефектні шейпові переходи. Анімація тексту. Мультиплікаційна анімація. Корпоративна графіка.
 2. Освітні веб-сервіси в роботі вчителя
  Мета: розвиток знань про освітні веб-сервіси та їх опанування для роботи в освітній галузі.
  Основний зміст. Веб-сервіси: історія появи і сучасні характеристики. Класифікація веб-сервісів для освітньої галузі. Аналіз досвіду використання веб-сервісів в освіті. Веб-сервіси Kahoot!, Learning Apps, геосервіси та ін. Розробка авторських дидактичних матеріалів на базі веб-сервісів.
 3. Електронні освітні ресурси
  Мета: навчитися використовувати ЕОР та розробляти власні з використанням спеціалізованого ПЗ.
  Основний зміст. ЕОР та їх класифікація. Електронні підручники. Програмні засоби для створення ЕП. Електронна дошка зі спільним доступом. Електронні дидактичні матеріали. Комп’ютерне тестування та його організація. Навчальні ігри та їх розробка засобами MS PowrerPoint. Хмарні сервіси та їх використання для розміщення ЕОР. Відкриті освітні ресурси та відкрита освіта.
 4. Інфографіка в роботі вчителя
  Мета: формування знань про основи когнітивної візуалізації та візуальні форми подання навчального матеріалу; формування умінь створювати моделі знань та використовувати для цього спеціалізоване програмне забезпечення.
  Основний зміст. Наочність і візуалізація. Когнітивна візуалізація. Основи зорового сприйняття матеріалу. Візуальні форми подання навчального матеріалу: графіки, діаграми, часові шкали, схеми, каузальні ланцюги, інтелект-карти. Технологія Скрайбінг подання матеріалу. Спеціалізоване програмне забезпечення для підтримки візуалізації в навчанні.
 5. Педагогічний експеримент та його опрацювання
  Мета: навчитися програмувати мовою Java.
  Основний зміст. Введення в Java. Поняття змінної. Типи змінних в Java. Операції зі змінними (арифметичні, логічні, порівняння). Конструкція розгалуження: if, switch … case. Поняття циклу. Види циклів: for, while, do..while. Поняття масиву. Створення масивів. Одновимірні і двовимірні масиви. Поняття методу. Введення в ООП.
 6. Інформаційний супровід наукового дослідження
  Мета: розвиток інформаційної культури майбутнього фахівця, здатності до критичного аналізу, оцінки, інтерпретації наукових досягнень, здатність обробляти наукові тексти різних жанрів наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу та ін.); здатність правильно та критично оцінювати надійність та достовірність запропонованого матеріалу; навички використовувати мережеві ресурси для знаходження додаткового довідкового матеріалу.
  Основний зміст. Пошук інформації в Інтернет та її аналіз. Бази авторефератів та дисертацій. Наукові видання у галузі. Використання наукометричних баз для уточнення проблеми дослідження, визначення перспективних напрямів подальших розвідок. Авторські матеріали: статті, тези, кваліфікаційні роботи та їх оформлення і подання. Авторське право. Он-лайн засоби перевірки робіт на автентичність. Презентація результатів дослідження у різних форматах (текст, таблиці, моделі, презентації) на наукових заходах різних рівнів.
 7. Поліграфічний дизайн та айдентика
  Мета: навчитися створювати поліграфічний дизайн до різної продукції та розробляти елементи фірмового стилю організації.
  Основний зміст. Основні визначення курсу. Знайомство з графічним редактором. Основи малювання, графіки, дизайнерської творчості, поліграфії, фотографії. Кольорові рішення. Робота зі створення рекламних продуктів. Створення графічної частини оригінал-макету рекламної продукції. Проектування поліграфічних елементів. Робота з фірмовим стилем. Підготовка до друку макетів.
 8. Комп’ютерний супровід професійної діяльності
  Мета: розвиток педагогічної культури майбутнього учителя, формування умінь і навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації освітнього та виховного процесів; умінь організовувати комп’ютерну діагностику навчальних досягнень; умінь використовувати загальнодоступні хмарні сервіси у професійній діяльності.
  Основний зміст. Програмне забезпечення професійної діяльності, його класифікація. Програмне забезпечення загального призначення. Тестові завдання відкритої і закритої форми. Програмні засоби для організації локального і мережевого тестування. Програмні засоби аналізу діагностики навчальних досягнень. Поняття про хмарні технології їх класифікація. Загальнодоступні хмарні сервіси. Застосування хмарних сервісів для організації освітнього і виховного процесів.
 1. Відеозйомка і відеомонтаж
  Мета: розвиток уявлень про сучасні засоби відеозйомки та обробки відео; формування навичок створення авторських відеоматеріалів у Sony Vegas.
  Основний зміст. Розвиток відеографіки. Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки відеоматеріалів. Основні інструменти Sony Vegas. Створення і обробка авторських відеоматеріалів. Накладання ефектів. Створення титрів. Робота зі звуком. Робота з масками. Корекція кольору. Експорт готового фільму. Формати кодування.
 2. Мистецтво PowerPoint
  Мета: навчити створювати якісні комп’ютерні презентації, починаючи від написання тексту і закінчуючи темами з включенням двомірної графіки, анімації та інших мультимедійних елементів.
  Основний зміст. Створення якісний та структурованих презентацій. Оптимізація тексту і вміння комбінувати між собою шрифти. Підбір образів, що спрощують сприйняття інформації. Додавання в презентацію зображення, відео та інший контент. Перетворення звичайних слайдів в динамічні креативні шедеври. Створення інтерактивних презентацій. Спільна робота над презентацією. Використання онлайн-аналогів PowerPoint.
 3. Поліграфічний дизайн та айдентика
  Мета: навчитися створювати поліграфічний дизайн до різної продукції та розробляти елементи фірмового стилю організації.
  Основний зміст. Основні визначення курсу. Знайомство з графічним редактором. Основи малювання, графіки, дизайнерської творчості, поліграфії, фотографії. Кольорові рішення. Робота зі створення рекламних продуктів. Створення графічної частини оригінал-макету рекламної продукції. Проектування поліграфічних елементів. Робота з фірмовим стилем. Підготовка до друку макетів.
 4. Освітні веб-сервіси в роботі вчителя
  Мета: розвиток знань про освітні веб-сервіси та їх опанування для роботи в освітній галузі.
  Основний зміст. Веб-сервіси: історія появи і сучасні характеристики. Класифікація веб-сервісів для освітньої галузі. Аналіз досвіду використання веб-сервісів в освіті. Веб-сервіси Kahoot!, Learning Apps, геосервіси та ін. Розробка авторських дидактичних матеріалів на базі веб-сервісів.
 5. Електронні освітні ресурси
  Мета: навчитися використовувати ЕОР та розробляти власні з використанням спеціалізованого ПЗ.
  Основний зміст. ЕОР та їх класифікація. Електронні підручники. Програмні засоби для створення ЕП. Електронна дошка зі спільним доступом. Електронні дидактичні матеріали. Комп’ютерне тестування та його організація. Навчальні ігри та їх розробка засобами MS PowrerPoint. Хмарні сервіси та їх використання для розміщення ЕОР. Відкриті освітні ресурси та відкрита освіта.
 6. Інфографіка в роботі вчителя
  Мета: формування знань про основи когнітивної візуалізації та візуальні форми подання навчального матеріалу; формування умінь створювати моделі знань та використовувати для цього спеціалізоване програмне забезпечення.
  Основний зміст. Наочність і візуалізація. Когнітивна візуалізація. Основи зорового сприйняття матеріалу. Візуальні форми подання навчального матеріалу: графіки, діаграми, часові шкали, схеми, каузальні ланцюги, інтелект-карти. Технологія Скрайбінг подання матеріалу. Спеціалізоване програмне забезпечення для підтримки візуалізації в навчанні.
 7. Hard&Soft сучасної інформаційної системи
  Мета:дати уявлення про фізичні характеристики інформаційної системи, сформувати уміння встановлювати ОС на ноутбук/ПК, підключати та налагоджувати роботу периферійних пристроїв (принтерів, сканерів, проекторів тощо).
  Основний зміст. Операційні системи. Класифікація. ОС Linux. ОС Windows. Особливості установки. Розбиття диска. Налаштування під користувача. Встановлення додаткового програмного забезпечення. Пошук і знищення вірусного програмного забезпечення. Переустановка ОС. Коректна установка і видалення програм. Периферійні пристрої та іхні характеристики. Підключення, встановлення драйверів, налагодження під конкретні умови. Віддалений доступ і доступ по Wi-Fi.
 8. Педагогічний експеримент та його опрацювання
  Мета: навчитися програмувати мовою Java.
  Основний зміст. Введення в Java. Поняття змінної. Типи змінних в Java. Операції зі змінними (арифметичні, логічні, порівняння). Конструкція розгалуження: if, switch … case. Поняття циклу. Види циклів: for, while, do..while. Поняття масиву. Створення масивів. Одновимірні і двовимірні масиви. Поняття методу. Введення в ООП.
 1. Дизайн у цифровому середовищі
  Мета: навчитися розробляти веб-елементи та макети веб-сайтів, сформувати навички макетування газет та буклетів за допомогою спеціалізованого ПЗ.
  Основний зміст. Знайомство з растровим редактором Adobe Photoshop. Основні елементи та інструменти програми. Етапи проектування та макетування. Основні правила створення веб-елементів. Розробка макету сайту. Оформлення та верстка газети / буклету.
 2. Основи SMM
  Мета: розвиток уявлень про професію SMM-фахівця, формування навичок просування бренду у соціальних мережах.
  Основний зміст. Просування бренду в соцмережах. Прийоми налаштування і моніторингу реклами. Підготовка і поширення контенту. Ініціювання кампаній/конкурсів/ акцій у соцмережах для залучення аудиторії. Аналіз статистики SMM-просування.
 3. Нестандартні діаграми в MS Excel
  Мета: навчити візуалізувати різні типи даних за допомогою діаграм різних видів засобами табличного процесора MS Excel.
  Основний зміст. Табличний процесор MS Excel, його основні інструменти. Типи даних та їх подання в MS Excel: числа, відсотки, проміжки часу тощо. Діаграми та їх класифікація. Спарклайни. Візуалізація даних за допомогою діаграм в MS Excel. Додавання діаграм у текстові документи.
 4. Інформаційний супровід наукового дослідження
  Мета: розвиток інформаційної культури майбутнього фахівця, здатності до критичного аналізу, оцінки, інтерпретації наукових досягнень, здатність обробляти наукові тексти різних жанрів наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу та ін.); здатність правильно та критично оцінювати надійність та достовірність запропонованого матеріалу; навички використовувати мережеві ресурси для знаходження додаткового довідкового матеріалу.
  Основний зміст. Пошук інформації в Інтернет та її аналіз. Бази авторефератів та дисертацій. Наукові видання у галузі. Використання наукометричних баз для уточнення проблеми дослідження, визначення перспективних напрямів подальших розвідок. Авторські матеріали: статті, тези, кваліфікаційні роботи та їх оформлення і подання. Авторське право. Он-лайн засоби перевірки робіт на автентичність. Презентація результатів дослідження у різних форматах (текст, таблиці, моделі, презентації) на наукових заходах різних рівнів.
 5. Motion-дизайн
  Мета: формування знань про візуальне оформлення комп’ютерної графіки, що додає статичному зображенню динаміки; формування умінь створювати динамічні змістовні і при цьому короткі повідомлення.
  Основний зміст. Поняття анімаційної графіки. Базові навички роботи з основними інструментами After Effects. Створення відеороликів з 2D Моушн-графікою. Основи шейпової анимації. Знайомство з основними виразами. Ефектні шейпові переходи. Анімація тексту. Мультиплікаційна анімація. Корпоративна графіка.