1. Відеозйомка і відеомонтаж
  Мета: розвиток уявлень про сучасні засоби відеозйомки та обробки відео; формування навичок створення авторських відеоматеріалів у Sony Vegas.
  Основний зміст. Розвиток відеографіки. Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки відеоматеріалів. Основні інструменти Sony Vegas. Створення і обробка авторських відеоматеріалів. Накладання ефектів. Створення титрів. Робота зі звуком. Робота з масками. Корекція кольору. Експорт готового фільму. Формати кодування.
 2. Візуалізація даних
  Мета: розвиток уявлень про сучасні засоби відеозйомки та обробки відео; формування навичок створення авторських відеоматеріалів у Sony Vegas.
  Основний зміст. Розвиток відеографіки. Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки відеоматеріалів. Основні інструменти Sony Vegas. Створення і обробка авторських відеоматеріалів. Накладання ефектів. Створення титрів. Робота зі звуком. Робота з масками. Корекція кольору. Експорт готового фільму. Формати кодування.
 3. Інфографіка
  Мета: формування знань про основи когнітивної візуалізації та візуальні форми подання навчального матеріалу; формування умінь створювати моделі знань та використовувати для цього спеціалізоване програмне забезпечення.
  Основний зміст. Наочність і візуалізація. Когнітивна візуалізація. Інфографіка. Основи зорового сприйняття матеріалу. Візуальні форми подання навчального матеріалу: графіки, діаграми, часові шкали, схеми, каузальні ланцюги, інтелект-карти. Спеціалізоване програмне забезпечення для створення інфографічних матеріалів.
 4. Розробка Аndroid-застосунків в App Inventor
  Мета: формування навичок створення програм на базі ОС Аndroid.
  Основний зміст. Середовище App Inventor та його інструменти. Розробка авторських застосунків на базі ОС Аndroid, які скануються через QR-код і працюють в смартфонах. QR-коди: принципи побудови і зчитування, програмні засоби їх розпізнавання.
 5. Електронні освітні ресурси
  Мета: навчитися використовувати ЕОР та розробляти власні з використанням спеціалізованого ПЗ.
  Основний зміст. ЕОР та їх класифікація. Електронні підручники. Програмні засоби для створення ЕП. Електронна дошка зі спільним доступом. Електронні дидактичні матеріали. Комп’ютерне тестування та його організація. Навчальні ігри та їх розробка засобами MS PowrerPoint. Хмарні сервіси та їх використання для розміщення ЕОР. Відкриті освітні ресурси та відкрита освіта.
 6. Когнітивна візуалізація
  Мета: формування знань про пізнавальні функції візуалізації; формування умінь створювати когнітивні моделі знань.
  Основний зміст. Сутність візуалізації. Когнітивна візуалізація. Пізнавальні функції наочності. Закони зорового сприйняття. Візуальні форми подання навчального матеріалу: графіки, діаграми, часові шкали, схеми, каузальні ланцюги, інтелект-карти.
 1. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання математики та інформатики
  Мета: дати уявлення про спеціалізоване ПЗ для роботи вчителів математики та інформатики; розвиток професійної культури вчителя.
  Основний зміст. Спеціалізоване ПЗ для підтримки навчання інформатики. Класифікація. Приклади застосування. Спеціалізоване ПЗ навчання математики. Комп’ютерне тестування.
 2. Віртуальні і цифрові лабораторії
  Мета: дати уявлення про віртуальні фізичні і цифрові фізичні, віртуальні математичні лабораторії; ознайомити з інструментарієм; продемонструвати шляхи їх використання у навчальній і майбутній професійній діяльності.
  Основний зміст. Віртуальні лабораторії в галузі фізики і математики. Огляд типових представників. Цифрові фізичні лабораторії. Приклади використання віртуальних лабораторій для розв’язування природничо-математичних задач.
 3. Комп’ютерне моделювання
  Мета: навчитися моделювати фізичні процеси у віртуальних лабораторіях.
  Основний зміст. Віртуальні і цифрові лабораторії. Середовище EWB та особливості роботи в ньому. Середовище Proteus та особливості роботи в ньому. Моделювання фізичних процесів у EWB та Proteus. Створення цифрового годинника на основі моделювання.
 4. 3D-моделювання
  Мета: навчитися моделювати тривимірні об’єкти за допомогою спеціалізованого ПЗ.
  Основний зміст. Введення в 3D-моделювання, загальні правила і принципи. Точкове моделювання і поняття топології. Підхід до моделювання різних поверхонь. Знайомство з принципами скульптінга. Процедурне моделювання. Робота з шейдерами і текстурами. Накладення текстур на тривимірні об’єкти. Моделювання складних тривимірних об’єктів.
 5. Основи SMM
  Мета: розвиток уявлень про професію SMM-фахівця, формування навичок просування бренду у соціальних мережах.
  Основний зміст. Просування бренду в соцмережах. Прийоми налаштування і моніторингу реклами. Підготовка і поширення контенту. Ініціювання кампаній/конкурсів/ акцій у соцмережах для залучення аудиторії. Аналіз статистики SMM-просування.
 6. Motion-дизайн
  Мета: формування знань про візуальне оформлення комп’ютерної графіки, що додає статичному зображенню динаміки; формування умінь створювати динамічні змістовні і при цьому короткі повідомлення.
  Основний зміст. Поняття анімаційної графіки. Базові навички роботи з основними інструментами After Effects. Створення відеороликів з 2D Моушн-графікою. Основи шейпової анимації. Знайомство з основними виразами. Ефектні шейпові переходи. Анімація тексту. Мультиплікаційна анімація. Корпоративна графіка.
 7. Олімпіадні задачі з ІТ
  Мета: дати уявлення про олімпіадний рух в Україні та за її межами, типи олімпіадних задач з ІТ, дати уявлення про методи розв’язування задач з ІТ; сформувати уміння розв’язувати олімпіадні завдання з інформаційних технологій.
  Основний зміст. Олімпіади в галузі інформатики та інформаційних технологій. Типи завдань різних турів та аналіз методів їх розв’язування. Статистичні дані щодо учасників і переможців по Україні та Сумській області.
 1. Комп’ютерне моделювання в освіті
  Мета: навчитися моделювати фізичні процеси у віртуальних лабораторіях.
  Основний зміст. Віртуальні і цифрові лабораторії. Середовище EWB та особливості роботи в ньому. Середовище Proteus та особливості роботи в ньому. Моделювання фізичних процесів у EWB та Proteus. Створення цифрового годинника на основі моделювання.
 2. Інформаційні технології в роботі вчителя інформатики
  Мета: дати уявлення про інформаційні засоби, які супроводжують роботу вчителя інформатики, навчити налагоджувати їх роботу, встановлювати драйвери, індивідуальні налаштування.
  Основний зміст. ІТ в освіті. Класифікація технічних засобів та програмного забезпечення. Проектор та його підключення. Інтерактивна дошка та робота з нею. Принтери, сканери, плоттери..
 3. Компетентнісні задачі з інформатики
  Мета: дати уявлення про професійні задачі вчителя інформатики, навчити розв’язувати типові професійні задачі вчителя інформатики.
  Основний зміст. Робота вчителя інформатики через компетентнісні задачі. Організація тижня інформатики як компетентнісна задача. Розробка стендів як компетентнісна задача. Розробка електронних освітніх ресурсів як компетентнісна задача. Облаштування кабінету інформатики як компетентнісна задача.
 4. Теоретичні основи інформатики
  Мета: дати уявлення про основні одиниці вимірювання інформації, її кодування, системне та програмне забезпечення.
  Основний зміст. Предмет інформатики. Одиниці вимірювання інформації, її кодування. Системне та програмне забезпечення. Сервіси і прикладні програми, їх призначення та використання.
 5. Поліграфічний дизайн та айдентика
  Мета: навчитися створювати поліграфічний дизайн до різної продукції та розробляти елементи фірмового стилю організації.
  Основний зміст. Основні визначення курсу. Знайомство з графічним редактором. Основи малювання, графіки, дизайнерської творчості, поліграфії, фотографії. Кольорові рішення. Робота зі створення рекламних продуктів. Створення графічної частини оригінал-макету рекламної продукції. Проектування поліграфічних елементів. Робота з фірмовим стилем. Підготовка до друку макетів.
 6. Педагогічний експеримент та його опрацювання
  Мета: навчитися програмувати мовою Java.
  Основний зміст. Введення в Java. Поняття змінної. Типи змінних в Java. Операції зі змінними (арифметичні, логічні, порівняння). Конструкція розгалуження: if, switch … case. Поняття циклу. Види циклів: for, while, do..while. Поняття масиву. Створення масивів. Одновимірні і двовимірні масиви. Поняття методу. Введення в ООП.