1. Відеозйомка і відеомонтаж
  Мета: розвиток уявлень про сучасні засоби відеозйомки та обробки відео; формування навичок створення авторських відеоматеріалів у Sony Vegas.
  Основний зміст. Розвиток відеографіки. Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки відеоматеріалів. Основні інструменти Sony Vegas. Створення і обробка авторських відеоматеріалів. Накладання ефектів. Створення титрів. Робота зі звуком. Робота з масками. Корекція кольору. Експорт готового фільму. Формати кодування.
 2. Комп’ютерні мережі та Інтернет
  Мета: сформувати уявлення про локальні і глобальні мережі, уміння налаштовувати доступ до мережі Інтернет з власного комп’ютера, уміння налаштовувати локальну мережу.
  Основний зміст. Мережі. Топології мереж. Локальні і глобальні мережі. Адреси і маски. Налаштування локальної мережі.
 3. Програми для мобільних платформ
  Мета: надати базові навички розробки та роботи створення програм для мобільних платформ.
  Основний зміст. Середовище App Inventor та його інструменти. Розробка авторських застосунків на базі ОС Аndroid, які скануються через QR-код і працюють в смартфонах. QR-коди: принципи побудови і зчитування, програмні засоби їх розпізнавання.
 4. Когнітивна візуалізація
  Мета: формування знань про пізнавальні функції візуалізації; формування умінь створювати когнітивні моделі знань.
  Основний зміст. Сутність візуалізації. Когнітивна візуалізація. Пізнавальні функції наочності. Закони зорового сприйняття. Візуальні форми подання навчального матеріалу: графіки, діаграми, часові шкали, схеми, каузальні ланцюги, інтелект-карти.
 5. Motion-дизайн
  Мета: формування знань про візуальне оформлення комп’ютерної графіки, що додає статичному зображенню динаміки; формування умінь створювати динамічні змістовні і при цьому короткі повідомлення.
  Основний зміст. Поняття анімаційної графіки. Базові навички роботи з основними інструментами After Effects. Створення відеороликів з 2D Моушн-графікою. Основи шейпової анимації. Знайомство з основними виразами. Ефектні шейпові переходи. Анімація тексту. Мультиплікаційна анімація. Корпоративна графіка.
 1. Основи SMM
  Мета: розвиток уявлень про професію SMM-фахівця, формування навичок просування бренду у соціальних мережах.
  Основний зміст. Просування бренду в соцмережах. Прийоми налаштування і моніторингу реклами. Підготовка і поширення контенту. Ініціювання кампаній/конкурсів/ акцій у соцмережах для залучення аудиторії. Аналіз статистики SMM-просування.
 2. Практикум з веб-дизайну
  Мета: поглибити знання про основи сайтобудування, навчити створювати сайти різних структур.
  Основний зміст. Мова розмітки HTML, каскадні таблиці стилів CSS, мова програмування JS. Структура типового сайту. Авторський дизайн сайту. Основи Bootstrap.
 3. Мультимедійні технології
  Мета: розвиток уявлень про сучасні засоби мультимедіа-технології; формування навичок редагування та створення авторських аудіо та відеоматеріалів.
  Основний зміст. Розвиток мультимедіа. Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки аудіоматеріалів. Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки відеоматеріалів. Основні інструменти Sony Vegas. Створення і обробка авторських відеоматеріалів. Накладання ефектів.
 4. Комп’ютерне моделювання
  Мета: навчитися моделювати фізичні процеси у віртуальних лабораторіях.
  Основний зміст. Віртуальні і цифрові лабораторії. Середовище EWB та особливості роботи в ньому. Середовище Proteus та особливості роботи в ньому. Моделювання фізичних процесів у EWB та Proteus. Створення цифрового годинника на основі моделювання.
 5. Технології захисту даних
  Мета: дати уявлення про потенційні загрози безпеки даних, фізичні та логічні способи захисту даних; сформувати вміння захищати власні дані у віртуальному просторі.
  Основний зміст. Дані та ризик їх зламу. Потенційні загрози. Фізичні і логічні способи захисту даних. Історія шифрування даних. Основи криптографії та криптоаналізу. Частотний аналіз.
 6. Інфографіка
  Мета: формування знань про основи когнітивної візуалізації та візуальні форми подання навчального матеріалу; формування умінь створювати моделі знань та використовувати для цього спеціалізоване програмне забезпечення.
  Основний зміст. Наочність і візуалізація. Когнітивна візуалізація. Інфографіка. Основи зорового сприйняття матеріалу. Візуальні форми подання навчального матеріалу: графіки, діаграми, часові шкали, схеми, каузальні ланцюги, інтелект-карти. Спеціалізоване програмне забезпечення для створення інфографічних матеріалів/
 7. 3D-моделювання
  Мета: навчитися моделювати тривимірні об’єкти за допомогою спеціалізованого ПЗ.
  Основний зміст. Введення в 3D-моделювання, загальні правила і принципи. Точкове моделювання і поняття топології. Підхід до моделювання різних поверхонь. Знайомство з принципами скульптінга. Процедурне моделювання. Робота з шейдерами і текстурами. Накладення текстур на тривимірні об’єкти. Моделювання складних тривимірних об’єктів.
 1. Комп’ютерна анімація
  Мета: сформувати знання про векторну графіку, комп’ютерну анімацію, вміння створювати рухомі об’єкти з використанням технологій Flash.
  Основний зміст. Комп’ютерна графіка і анімація. Основи створення векторних зображень. Технологія Flash. Створення простого мультфільму у середовищі Adobe Flash.
 2. Практикум з веб-дизайну
  Мета: поглибити знання про основи сайтобудування, навчити створювати сайти різних структур.
  Основний зміст. Мова розмітки HTML, каскадні таблиці стилів CSS, мова програмування JS. Структура типового сайту. Авторський дизайн сайту. Основи Bootstrap.
 3. Обчислювальний практикум
  Мета: дати уявлення про сучасне спеціалізоване програмне забезпечення в галузі математики, сформувати уміння використовувати спеціалізоване ПЗ для розв’язування математичних задач.
  Основний зміст. Спеціалізоване програмне забезпечення в галузі математики. Програми символьної математики. Програми динамічної математики. Приклади розв’язування задач з різних розділів математики.
 4. Комп’ютерне моделювання
  Мета: навчитися моделювати фізичні процеси у віртуальних лабораторіях.
  Основний зміст. Віртуальні і цифрові лабораторії. Середовище EWB та особливості роботи в ньому. Середовище Proteus та особливості роботи в ньому. Моделювання фізичних процесів у EWB та Proteus. Створення цифрового годинника на основі моделювання.
 5. Технології захисту даних
  Мета: дати уявлення про потенційні загрози безпеки даних, фізичні та логічні способи захисту даних; сформувати вміння захищати власні дані у віртуальному просторі.
  Основний зміст. Дані та ризик їх зламу. Потенційні загрози. Фізичні і логічні способи захисту даних. Історія шифрування даних. Основи криптографії та криптоаналізу. Частотний аналіз.
 6. Хмарні сервіси
  Мета: дати уявлення про хмарні технології, хмарні сховища даних, хмарні сервіси та шляхи їх використання у освітній і професійній діяльності.
  Основний зміст. Хмарні технології. Хмарні сховища даних. Хмарні сервіси. OneDrive та його застосування. Спільний і обмежений доступ. Спільна робота над документами. Порівняльний аналіз інструментів офісного пакету програм для віддаленого доступу і звичайного. Удосконалений переклад та інші можливості використання хмарних технологій у професійній діяльності.
 7. Інформаційний супровід наукового дослідження
  Мета: розвиток інформаційної культури майбутнього фахівця, здатності до критичного аналізу, оцінки, інтерпретації наукових досягнень, здатність обробляти наукові тексти різних жанрів наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу та ін.); здатність правильно та критично оцінювати надійність та достовірність запропонованого матеріалу; навички використовувати мережеві ресурси для знаходження додаткового довідкового матеріалу.
  Основний зміст. Пошук інформації в Інтернет та її аналіз. Бази авторефератів та дисертацій. Наукові видання у галузі. Використання наукометричних баз для уточнення проблеми дослідження, визначення перспективних напрямів подальших розвідок. Авторські матеріали: статті, тези, кваліфікаційні роботи та їх оформлення і подання. Авторське право. Он-лайн засоби перевірки робіт на автентичність. Презентація результатів дослідження у різних форматах (текст, таблиці, моделі, презентації) на наукових заходах різних рівнів.
 8. Комп’ютерна верстка
  Мета: дати уявлення про особливості верстки засобами MS Word, сформувати уміння створювати складні документи, автоматизовані посилання, нумерації, зміст, створювати графічні об’єкти, готувати матеріал до друку.
  Основний зміст. Верстка документів. Текстовий редактор MS Word. Шаблони. Автоматизовані списки і розсилки. Макетування на основі автоматизованих посилань, нумерації, змісту.